Име на машината

Багер KOMATSU

Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.
Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.

Багер KOMATSU

Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.
Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.

Багер KOMATSU

Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.
Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.

Багер KOMATSU

Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.
Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.

Багер KOMATSU

Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.
Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.

Багер KOMATSU

Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.
Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.

Багер KOMATSU

Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.
Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.

Багер KOMATSU

Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.
Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.

Багер KOMATSU

Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.
Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.

Багер KOMATSU

Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.
Ширина на кофата: 35-50см.
Дълбочина на изкопа: 2м.